• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    राउन्ड बोतल प्रकार काउन्टर-फ्लो कूलिow टावर्स

    खुला सर्किट कूलि tower टावर एक हीट एक्सचेन्जर हो, जसले पानीलाई हावासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको माध्यमबाट चिस्याउन सक्षम गर्दछ।

    पानीबाट हावामा तातो स्थानान्तरण केही हदसम्म समझदार तातो स्थानान्तरणबाट गरिन्छ, तर मुख्यतया अव्यक्त तातो स्थानान्तरण (पानीको केही भाग हावामा वाष्पीकरण) द्वारा गरिन्छ, जसले वातावरणीय तापक्रमको तुलनामा चिसो तापक्रमसम्म पुग्न सम्भव बनाउँदछ।